Bestyrelsen

Stine Hansen - formand

Tlf: 2536 6683
Mail: bestyrelsen@hornegymnastik.dk

 

Helle Nielsen - Kasserer

Tlf: 2095 1197
Mail: bestyrelsen@hornegymnastik.dk

 

Hanne Storm Brems - Sekretær

Tlf: 2621 8659
Mail: bestyrelsen@hornegymnastik.dk

Jens Høgh - Bestyrelsesmedlem

Tlf: 2033 1205
Mail: bestyrelsen@hornegymnastik.dk

Tina B. Jungfeldt - web/layout

Tlf: 2068 8367
Mail: bestyrelsen@hornegymnastik.dk

 

Ann Wilms - Bestyrelsesmedlem


Mail: bestyrelsen@hornegymnastik.dk

Tine Kjeldsen - Bestyrelsesmedlem

Tlf. 2271 2660
Mail: bestyrelsen@hornegymnastik.dk

 

Kasper Rasmussen - Suppleant


Mail: bestyrelsen@hornegymnastik.dk

Kurt Prehn - Suppleant


Mail: bestyrelsen@hornegymnastik.dk

Tak til alle sponsorer, som støtter foreningen året igennem