Foreningens historier

Løbeklubbens historie

Horne Løbeklub blev startet den 30. marts 2011. Klubben startede som et 30 ugers løbeprojekt ”Løb med dgi”. Projektet gik i alt sin enkelthed ud på, at man blev inddelt i forskellige niveauer.

Løbeklubben havde et gåhold , løbehold for nybegynder, hold for de lidt mere erfarne løbere.

Klubbens instruktører kom på forskellige kurser indenfor løb.

Det viste sig at blive en kæmpe succes, og da projektet ”Løb med dgi” var færdigt, valgte løbeklubben at fortsætte – blot i foreningsregi – som en underafdeling i Horne Gymnastikforening

Løbeklubben løber hele året rundt og tæller i højsæsonen ca. 70 medlemmer (marts til oktober måned). I vinterperioden er der ca. 50 medlemmer.

Pt. har løbeklubben 6 forskellige niveauer og der er knyttet 1-2 instruktører til hvert niveau.

Der er fortsat gåhold/powerwalk, løbehold for nybegynder og løbehold for de lidt mere erfarne løbere.

Instruktørerne står klar til at hjælpe og vejlede løberne til hver træning.

Derudover deltager løbeklubben også i mange forskellige løb rundt omkring i landet, men her er det vigtigt at nævne, at det er helt op til den enkelte person, om man ønsker deltage i disse løb.

Løbeklubben lægger stor vægt på det sociale aspekt. Mange nye venskaber er opstået i løbeklubben.

I 2013 afvikledes Hornelandsløbet for første gang, og med stor succes. Løbet er indtil nu, blevet afholdt 5 gange.

Gymnastikforeningens historie

Horne Gymnastikforening har en lang historie bag sig, og er som rigtig mange andre foreninger på Fyn og i resten af landet, blevet til efter at ”folket” fik øjnene op for frigørelsen og muligheden for fællesskaber. Danmark fik en grundlov – højskoler vandt frem og den kulturelle blomstring var markant – og i kølvandet af alt dette fulgte stiftelsen af de danske skytteforeninger.

Her på Fyn, stiftedes i november 1865, amtsforeningen og de første 7 foreninger. Allerede i foråret 1866 var det vokset til 16 foreninger og flere fulgte hurtigt efter.

Kaptajn Edvard Nielsen, gik i bogstavelig forstand, fra sogn til sogn, på sine ben, fra Nyborg til Bøjden, for at udbrede oprettelsen af skytteforeningerne, og har en stor del af æren for det foreningsliv der findes i dag.

Sommeren 1866, stiftede lærer Hans Kristoffer Nikolaj Kistrup netop vores forening, ligesom han var med til at oprette bl.a. Husflidsforeningen, Sang –og Musikforeningen, Læseforeningen og mange andre sammenslutninger her på egnen.

De første mange år, var det primært skydning og eksercits man brugte krudtet på i foreningerne, men i 1880érne kom der også gymnastik til i foreningerne, også her på Horne Land – godt hjulpet på vej af højskolernes store udbredelse. I arkiverne kan man læse beretninger om, hvordan Kristoffer Ploug i år 1900 startede i Horne Gymnastikforening, og gjorde gymnastik på et loft over et ostemagasin på mejeriet og ledet med hård hånd af en korporal af dragonerne. Senere flyttede man en del af foreningens aktiviteter til Horne Forsamlingshus, og senere igen, til Horne Hallen da den stod færdigbygget.

Gennem årene har der været rigtig mange forskellige aktiviteter i foreningen – nye er kommet til – nogle er forsvundet igen.  Først omkring 1930 og senere kom de idrætsgrene vi kender i dag til. Alternative aktiviteter som natgymnastik og etablering af Motionstræfpunkt, er noget af det der er kommet til i nyere tid. Med etableringen af Motionstræfpunkt i 2011 og dertil hørende afmærkede motionsruter på Horne Land, fulgte også oprettelsen af Løbeklub som en aktivitet i foreningen.

 

Tak til alle sponsorer, som støtter foreningen året igennem